“Advisom is betrokken en betrouwbaar”

Beschermingsmaatregelen zijn een groeiend fenomeen in Nederland. Dit komt door de toename van het aantal mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, soms in combinatie met hun hoge leeftijd, niet meer volledig voor hun belangen kunnen opkomen. Ook de uitbreiding van mogelijkheden binnen de zorg kan ertoe bijdragen dat het voor sommige mensen steeds moeilijker wordt om te overzien welke zorg het best passend is.

Hierdoor worden mensen kwetsbaar en is het belangrijk dat er iemand is die voor hun belangen op komt. Het aanstellen van een professionele mentor of bewindvoerder kan dan een passende oplossing zijn.