Bewindvoering

Een mentor is niet bevoegd om te beslissen over financiële aangelegenheden. Als iemand zijn financiële belangen niet meer kan behartigen, kan worden overgegaan tot het instellen van bewindvoering.

Een familielid kan zich opwerpen om de financiën te beheren maar niet altijd zijn er familieleden die deze taak op zich kunnen of willen nemen. Om als familiair bewindvoerder te worden aangesteld moet, net als bij het mentorschap, een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. In sommige gevallen kan het beter zijn om een professionele bewindvoerder aan te stellen. Een professionele bewindvoerder moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de rechtspraak.

Omdat Advisom geen bewindvoering aanbiedt, wordt nauw samengewerkt met bewindvoerderskantoren uit de regio. Het is daarom mogelijk om de gecombineerde vraag naar zowel mentorschap als bewindvoering via Advisom te laten verlopen. Vraag bij aanmelding naar de mogelijkheden.