Advisom

Advisom is een klein kantoor met veel specialistische kennis, opgericht door Angelique van Sommeren. De persoonlijke wensen, mogelijkheden en behoeften van elke cliënt staan bij Advisom centraal. Omdat elke cliënt uniek is, wordt er altijd gezocht naar de best passende zorgoplossing waarbij maatwerk het uitgangspunt is.

Advisom werkt regionaal; voornamelijk in het Rivierengebied, Rijk van Nijmegen, Bommelerwaard en de Betuwe. In deze omgeving is in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd bestaande uit diverse zorgprofessionals, zorginstellingen en sociaal maatschappelijke organisaties. De nauwe samenwerking met diverse ketenpartners komt onder andere tot uitdrukking in het lidmaatschap van de Lokale Alliantie West Maas en Waal waarbij het vroegtijdig signaleren van (financieel) misbruik van ouderen centraal staat.

Advisom voldoet aan alle kwaliteitseisen die door het Landelijk Kwaliteitsbureau van de rechtbank aan mentoren en bewindvoerders worden gesteld. Jaarlijks wordt, door middel van rapportages, verantwoording afgelegd aan de kantonrechter.

Tevens voldoet Advisom aan alle eisen die gesteld worden vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is het kantoor aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren.

Wilt u meer informatie over de diverse beschermingsmaatregelen? Bekijk hier het infoblad van de Rijksoverheid.

Het klachtenreglement is op aanvraag beschikbaar.

“Advisom is betrokken en betrouwbaar

Mijn naam is Angelique van Sommeren. Na meerdere jaren als zelfstandig mentor en bewindvoerder te hebben gewerkt heb ik in maart 2022 mijn eigen kantoor geopend onder de naam Advisom.

Nadat ik ruim 20 jaar werkzaam ben geweest bij het Ministerie van Defensie ben ik in 2009 begonnen aan de HBO opleiding tot maatschappelijk werker. Naast mijn opleiding heb ik gewerkt als ambulant begeleider en heb ik ervaring opgedaan in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking. Na mijn afstuderen ben ik enkele jaren werkzaam geweest als gespecialiseerd maatschappelijk werker, projectcoördinator en bedrijfsmaatschappelijk werker. Aansluitend heb ik de Post HBO opleiding mentorschap en bewindvoering gevolgd en heb ik mijzelf in 2017 als professioneel mentor en bewindvoerder geregistreerd.

Regelmatige bijscholing waarborgt de kwaliteit van mijn werk. Doordat ik op de hoogte blijf van veranderingen in de zorg, wijzigingen van wet- en regelgeving en kennis van bepaalde ziektebeelden, ben ik in staat om voor elke cliënt te zoeken naar de best passende zorgoplossingen. Naast het volgen van opleidingen voer ik meerdere malen per jaar casuïstiek overleg met collega mentoren, door middel van intervisiebijeenkomsten.

Ik heb oog voor detail, kan aandachtig luisteren en zet humor in waar het kan.

Heldere communicatie en eerlijkheid vind ik erg belangrijk. Ik hecht veel waarde aan het feit dat zowel de cliënt als de zorgverlener zich gehoord voelen en dat beslissingen zo veel mogelijk in samenspraak kunnen worden gemaakt.